Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

 

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 4f

85-171 Bydgoszcz

 

Telefon do sekretariatu: 52 588 12 50 fax 52 588 12 77

Telefon alarmowy czynny całą dobę: 997

Telefon do oficera dyżurnego:  52 588 12 49 fax 52 588 12 47

 

 
Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy
    insp. Sławomir Kosiński
 
 tel. 52 588 12 50  fax 588 12 77
 
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 mł. insp. Przemysław Mielczarek
 
 tel. 52 588 12 71  fax 52 588 12 48
 
 
  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 podinsp. Waldemar Pinkoś
 
tel. 52 588 12 71  fax 52 588 12 48
 

 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

Wydział Kryminalny

tel. 52 525 56 60;  fax 52 525 56 57
e-mail: naczelnik-wk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Techniki Kryminalistycznej
                                                                                                                                                                         tel. 52 588 12 57;  fax 52 588 14 71
e-mail: naczelnik-wtk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Łączności i Informatyki

tel. 52 588 11 10; fax 52 588 1109                                                                                                       e-mail:   naczelnik-wlii-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl                                                                                                                             

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

tel. 52 588 12 60;  fax 52 588 14 66
e-mail: naczelnik-wpg-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową                                                                                                                                                                                                                                           tel. 52 525 56 29; fax 52 525 56 27                                                                                                   e- mail: naczelnik-wpn-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

tel. 52 588 12 58; fax 52 525 57 77
e-mail: naczelnik-wp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział - Sztab Policji
                                                                                                                                                                        tel. 52 588 13 23;  fax 52 588 13 18
e-mail: naczelnik-sztab-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego
                                                                                                                                                                         tel. 52 588 12 82;  fax 52 525 51 55
e-mail: naczelnik-wrd-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Kontroli

tel. 52 588 14 68;  fax 52 525 57 37
e-mail: naczelnik-wkon-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Prawnych - Radca Prawny
                                                                                                                                                                        tel. 52 525 57 57;  fax 52 588 12 77
e-mail: radca-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia

tel. 52 588 12 65;  fax 52 525 56 47
e-mail: naczelnik-wkisz-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
                                                                                                                                                                             tel. 52 588 15 00;  fax 52 588 15 01
e-mail: naczelnik-wag-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Zespół do spraw Ochrony Pracy

tel. 52 525 57 36;  fax 52 525 57 37

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
                                                                                                                                                                              tel. 52 525 57 01;  fax 52 525 57 07
e-mail:oin-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

 

Komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście
                                                                                                                                                                     85-671 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 5
tel. 52 588 11 50, 052 588 11 59;  fax  52  588 11 47                                                                  e-  mail: komendant-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska  19                                                                                            tel. 52  525 52 65, 52 525 52 69; fax  52 525 52 67                                                  e-mail:komendant-szwederowo@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie

85-316 Bydgoszcz, ul. Broniewskiego 12
tel. 52 588 13 50, 052 588 13 59;  fax  52  588 13 47                                                                e-mail: komendant-blonie@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny

85-870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 19A
tel. 52 588 15 50, 52 588 15 59;  fax 52 588 15 47                                                                     e-mail:
komendant-wyzyny@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon

85-750 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 122                                                                                      tel. 52 525 58 50, 52 525 58 59;   fax 52 525 58 47                                                      e-mail:komendant-fordon@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Koronowie

86-010 Koronowo ul. Paderewskiego 31                                                                                   tel. 52 382 06 05, 52 382 06 00;fax 52 382 06 47                                                               e-mail: komendant-koronowo@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Solcu Kujawskim

86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 15
tel. 52 387 71 00;  fax 52 387 71 47                                                                                 e-mail: komendant-solec@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Białych Błotach

86-005 Białe Błota, ul. Bezpieczna 2                                                                                           tel. 52 525 59 10, 52 525 59 15; fax 52 252 59 14                                                                   e-mail: komendant-bialeblota@bg.policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2008
Data modyfikacji 06.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry