Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Wydziały  Komendy Miejskiej Policji  w Bydgoszczy oraz osoby, upoważnione do ich udostępniania

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.


Metryczka

Data publikacji 20.03.2009
Data modyfikacji 22.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry