Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W BYDGOSZCZY

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy inspektor Witold Markiewicz

 inspektor Witold Markiewicz

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy nadzoruje pracę swoich zastępców oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek / jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Zespół Kontroli
 • Zespół do spraw Dyscyplinarnych
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Ochrony Pracy
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Śródmieście
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Szwederowo
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Błonie
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Wyżyny
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Fordon
 • Komisariat Policji w Koronowie
 • Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
 • Komisariat Policji w Białych Błotach

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

nadkomisarz Marcin Wyłuba

      Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

nadkomisarz Marcin Klimczak

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział-Sztab Policji

 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.09.2008
Data publikacji : 17.09.2008
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Radosław Grześkowiak - naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Perek
do góry