Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W BYDGOSZCZY

 

    inspektor Sławomir Kosiński

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy nadzoruje pracę swoich zastępców oraz następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kontroli
 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych - Radca Prawny

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 młodszy inspektor Krzysztof Stefaniak

Odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 podinspektor Przemysław Mielczarek

Odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział - Sztab Policji
 • Wydział Ruchu Drogowego

 

Metryczka

Data publikacji 17.09.2008
Data modyfikacji 22.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry