Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W BYDGOSZCZY

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy młodszy inspektor Witold Markiewicz

 młodszy inspektor Witold Markiewicz

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy nadzoruje pracę swoich zastępców oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek / jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Zespół Kontroli
 • Zespół do spraw Dyscyplinarnych
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Ochrony Pracy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Śródmieście
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Szwederowo
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Błonie
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Wyżyny
 • Komisariat Policji Bydgoszcz - Fordon
 • Komisariat Policji w Koronowie
 • Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
 • Komisariat Policji w Białych Błotach

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkomisarz Jarosław Zdunek

nadkomisarz Jarosław Zdunek

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział-Sztab Policji

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy młodszy inspektor Mariusz Sobiecki

młodszy inspektor Mariusz Sobiecki

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.09.2008
Data publikacji : 17.09.2008
Data modyfikacji : 01.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Radosław Grześkowiak - p.o. naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry