Oświadczenia o stanie majątkowym za 2014 rok - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2014 rok

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2014 rok

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opublikowane zostało na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych jednostek KMP w Bydgoszczy:

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon mł. insp. Adama Jarosza z dnia 11.02.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon mł. insp. Piotra Skiereckiego z dnia 02.03.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie nadkom. Krzysztofa Zawołańskiego z dnia 05.03.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny podinsp. Mariusza Tomczaka z dnia 05.03.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie kom. Jarosława Orzechowskiego z dnia 04.02.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim nadkom. Rafała Piątka z dnia 11.03.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo mł. insp. Rafała Theuss z dnia 15.03.2015 roku

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Białych Błotach asp. szt. Marka Żurnera z dnia 13.04.2015 roku

 

Metryczka

Data publikacji 25.02.2015
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Przemysław Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry