Oświadczenia o stanie majątkowym za 2013 rok

Oświadczenia o stanie majątkowe za 2013 rok

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych jednostek KMP w Bydgoszczy:

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwderowo KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim KMP w Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy mł. insp. Macieja Szmeletra odwołanego ze stanowiska Komendanta z dniem 01.01.2014 roku

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie KMP w Bydgoszczy mł. insp. Mariusza Kaczmarka odwołanego ze stanowiska z dniem 30.03.2014 roku


Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie KMP w Bydgoszczy mł. insp. Mariusza Kaczmarka odwołanego ze stanowiska z dniem 30.03.2014 roku

Metryczka

Data publikacji 17.02.2014
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry