Oświadczenia o stanie majątkowym za 2012 rok - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2012 rok

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2012 rok

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

 podinsp. Piotr Skierecki - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz -Śródmieście

 

  mł. insp. Rafał Theuss - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo

 

 podinsp. Maciej Szmelter - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie

 

 nadkom. Mariusz Tomczak - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny

 

  podinsp. Adam Jarosz - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon

 

  podinsp. Mariusz Kaczmarek - Komendant Komisariatu Policji w Koronowie

 

  kom. Rafał Piątek - Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim

Metryczka

Data publikacji 15.01.2013
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Bydgoszczy Piotr Kotowoda
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry