Oświadczenia o stanie majątkowym za 2011 rok - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2011 rok

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych jednostek KMP w Bydgoszczy

 

 nadkom. Piotr Skierecki - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście KMP w Bydgoszczy
 podinsp. Rafał Theuss - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo KMP w Bydgoszczy
 podinsp. Maciej Szmelter - Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim KMP w Bydgoszczy do dnia 11.06.2012 r.
 mł. insp. Roman Brzuchalski - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy do dnia 11 czerwca 2012 r.
 mł. insp. Marek Rogawski - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon KMP w Bydgoszczy
nadkom. Mariusz Tomczak - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny KMP w Bydgoszczy
 mł. insp. Sławomir Grzegorczyk - Komendant Komisariatu Policji w Koronowie KMP w Bydgoszczy - do dnia 16.07.2012 r.
 podinsp. Maciej Szmelter - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy - od nia 12.06.2012 r.
 podinsp. Mariusz Kaczmarek - Komendant Komisariatu Policji w Koronowie KMP w Bydgoszczy od dnia 01.10.2012 r.
 kom. Rafał Piątek - Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim KMP w Bydgoszczy od dnia 17.09.2012 r.
 podinsp. Adam Jarosz - p.o. Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz- Fordon KMP w Bydgoszczy od dnia 01.06.2012 r.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2012
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry