Oświadczenia o stanie majątkowym za 2010 rok - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2010 rok

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych jednostek KMP w Bydgoszczy

 

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście - mł. insp. Sławomir Machaliński

 

p.o.Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny - kom. Mariusz Tomczak

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo - podinsp. Rafał Theuss

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie - mł. insp. Roman Brzuchalski

 

Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim - podinsp. Maciej Szmelter

 

Komendant Komisariatu Policji w Koronowie - podinsp. Sławomir Grzegorczyk

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz -  Fordon - mł. insp. Marek Rogawski

Metryczka

Data publikacji 07.02.2011
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Małgorzata Michniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry