Oświadczenia o stanie majątkowym za 2007 rok

Oświadczenia majątkowe Komendantów jednostek podległych KMP w Bydgoszczy za rok 2007

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie - mł. insp. Roman Brzuchalski Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy - mł. insp. Marek Echaust

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów jednostek podległych KMP w Bydgoszczy

 

Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie - mł. insp. Roman Brzuchalski Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie - mł. insp. Roman Brzuchalski
 
Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon - mł. insp. Marek Rogawski Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon - mł. insp. Marek Rogawski
 
Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo - nadkom. Adam Kaniewski Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo - nadkom. Adam Kaniewski
 
Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście - mł. insp. Sławomir Machaliński Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście - mł. insp. Sławomir Machaliński
 
Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny - podinsp. Dorota Gąsiorowska Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny - podinsp. Dorota Gąsiorowska
 
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie - mł.insp. Ryszard Pawełczak Komendant Komisariatu Policji w Koronowie - mł.insp. Ryszard Pawełczak
 
Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim - nadkom. Maciej Szmelter Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim - nadkom. Maciej Szmelter

Metryczka

Data publikacji 27.03.2009
Data modyfikacji 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Kancelarii Tajnej Teresa Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry