Oświadczenia o stanie majątkowym za 2015 rok

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Andrzeja Cieślika

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy kom. Jarosława Orzechowskiego

Oświadczenie o stanie majątkowym p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Białych Błotach KMP w Bydgoszczy asp. szt. Mariusza Praca

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim nadkom. Rafała Piątek

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny mł. insp. Adama Jarosza

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo mł. insp. Piotra Skiereckiego

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon mł. insp. Rafała Theuss

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie podinsp. Krzysztofa Zawołańskiego

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Śródmieście podinsp. Mariusza Tomczaka

Oświadczenie o stanie majątkowym p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Białych Błotach podkom. Tomasza Sury

Metryczka

Data publikacji 19.02.2016
Data modyfikacji 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry