Czwartek, 26 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 25.11.2015
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
1.938.342 osób

Oświadczenie majątkowe za rok 2012

Data publikacji : 15.01.2013

Oświadczenie majątkowe za rok 2012

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

 podinsp. Piotr Skierecki - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz -Śródmieście

 

  mł. insp. Rafał Theuss - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo

 

 podinsp. Maciej Szmelter - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie

 

 nadkom. Mariusz Tomczak - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny

 

  podinsp. Adam Jarosz - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon

 

  podinsp. Mariusz Kaczmarek - Komendant Komisariatu Policji w Koronowie

 

  kom. Rafał Piątek - Komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim
Data publikacji : 15.01.2013
Obowiązuje od : 15.01.2013
Data modyfikacji : 03.04.2013
Autor : Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Bydgoszczy Piotr Kotowoda
Opublikowane przez : Dorota Czaplińska
Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Statystyka strony: 6111 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA