Jak złożyć petycję w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 

 Petycję można złożyć:

  •  listownie, przesyłając na adres:

         Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

         ul. Wojska Polskiego 4f

         85-171 Bydgoszcz

  • osobiście, składając w Zespole Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP - www.epuap.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 21.08.2015
Data modyfikacji : 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Szymon Owczarek - Ekspert Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry