Petycje złożone w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy - Petycje - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje złożone w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 

 

 Tytuł złożonej petycji

   

 Podmiot wnoszący petycję

 

 Data złożenia petycji

 

 Treść petycji

 

 Przebieg załatwiania petycji

 

 Opinie dotyczące petycji

 

 Przewidywany termin zakończenia

 

 Sposób załatwienia petycji

 

Metryczka

Data publikacji : 21.08.2015
Data modyfikacji : 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry