Petycje złożone w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy - Petycje - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje złożone w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 

 

 Tytuł złożonej petycji

     xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx  xxxxx xxxx xxxxx xxx  

 Podmiot wnoszący petycję

 

 Data złożenia petycji

 

 Treść petycji

 

 Przebieg załatwiania petycji

 

 Opinie dotyczące petycji

 

 Przewidywany termin zakończenia

 

 Sposób załatwienia petycji

 

Metryczka

Data publikacji 21.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
do góry