Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

1) Zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy”.

2) Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji.

3) Zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy danej informacji, o ile została ona określona.

4) Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

5) Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji  sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Miejski Policji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.   

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Metryczka

Data wytworzenia : 16.06.2016
Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sandra Szymaniak
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry