Archiwum ogłoszeń z 2009 roku

 • Ogłoszenie nr: 117861
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 grudnia 2009 r.

 

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi policyjnych systemów informacyjnych
 • w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie oraz kontrolowanie poprawności wprowadzania danych do policyjnych systemów informacyjnych
 • wprowadzanie zapytań do KCIK, rejestrowanie oraz sprawdzanie danych w bazie FREJZAP
 • wprowadzanie oraz modyfikowanie danych do aplikacji KSIP/KSIP WWW
 • współpraca z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie korzystania z policyjnych systemów informacyjnych dla funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy oraz jednostek podległych
 • wykonywanie typowań oraz analiz kryminalnych w oparciu o dane zawarte w aplikacji KSIP/KSPIS WWW
 • wprowadzanie danych do systemu TEMIDA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji obowiązujących przepisów oraz procedur
  • umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole
  • samodzielność, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • bardzo dobra znajomość w zakresie obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
  • umiejętność pozytywnego reagowania na stres

wymagania dodatkowe

 • znajomość z zakresu policyjnych systemów informacyjnych
 • wiedza w zakresie obsługi kancelaryjno - biurowej
 • komunikatywność
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Termin składania dokumentów:

  16-12-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 117861"


Inne informacje:

  Oferta powinna zawierać tylko dokumenty wymagane, proszę nie załączać oryginałów. Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.

powrót

   
   
   
   
   

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2009
Data modyfikacji : 17.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Czaplińska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry