Archiwum ogłoszeń z 2011 roku

Ogłoszenie nr 136100 - starszy referent w Zespole do spraw Prezydialnych KP Bydgoszcz - Szwederowo KMP w Bydgoszczy

Termin składania dokumentów: 16.08.2011r.

 • Ogloszenie nr: 136100
 • Data ukazania sie ogloszenia: 10 sierpnia 2011 r.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole do spraw Prezydialnych Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo KMP w Bydgoszczy

 • ogloszenie o naborze w celu zastepstwa nieobecnego czlonka korpusu sluzby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
  Komisariat Policji Bydgoszcz- Szwederowo
  Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 19a
  85-023 Bydgoszcz
   

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno - biurowa sekretariatu Komendanta
 • ewidencjonowanie aktów prawnych
 • przeprowadzanie brakowania materiałów archiwalnych
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z dokumentów, pieczęci, referentek
 • prowadzenie kart czasu pracy pracowników cywilnych

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wyksztalcenie: średnie
 • pozostale wymagania niezbedne:
  • właściwe planowanie i perfekcyjna organizacja pracy
  • wysoka kultura osobista, kreatywność i komunikatywność
  • rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • umiejętność redagowania pism
  • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w pracy kancelaryjno - biurowej

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Termin skladania dokumentow:

  16-08-2011

Miejsce skladania dokumentow:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem " oferta pracy w służbie cywilnej nr 136100"
Inne informacje:

Proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 525 56 38.

 

Metryczka

Data publikacji 10.08.2011
Data modyfikacji 17.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Czaplińska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry