Wyniki naboru w SC z 2010 roku

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 125530
Data ukazania się ogłoszenia: 16-07-2010
Na stanowisko: inspektor
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. Iławska 24, 85-720 Bydgoszcz
oraz teren działania KMP w Bydgoszczy
Nazwa urzędu: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 16-08-2010
Kandydat: Piotr Rojkowski, Bydgoszcz

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Czaplińska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry