Wyniki naboru w SC z 2010 roku

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 121615
Data ukazania się ogłoszenia: 19-03-2010
Na stanowisko: starszy referent
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz Komisariat Policji Bydgoszcz - Błonie KMP w Bydgoszczy ul. Broniewskiego 12
85-316 Bydgoszcz
Nazwa urzędu: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 07-04-2010
Kandydat: Agnieszka Jędrzejewska, Trzciniec

Metryczka

Data publikacji : 07.04.2010
Data modyfikacji : 22.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Czaplińska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry