Rejestr zmian - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Małgorzata Podolska Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Bydgoszczy Sandra Szymaniak 26.01.2009
Data Redaktor Akcja Zmiana
17.09.2020 15:15 Katarzyna Witt
starszy referent
modyfikacja
16.04.2018 14:58 Katarzyna Witt
starszy referent
modyfikacja
10.10.2016 15:19 Sandra Szymaniak
starszy referant
modyfikacja
10.10.2016 15:18 Sandra Szymaniak
starszy referant
modyfikacja
03.10.2014 10:55 Sandra Szymaniak
starszy referant
modyfikacja
02.04.2014 11:30 Sandra Szymaniak
starszy referant
modyfikacja
12.03.2013 14:15 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
12.03.2013 14:13 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 09:01 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:59 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:57 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:54 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:52 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:43 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
21.09.2012 08:38 Dorota Czaplińska
starszy referent
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. NR 123 poz. 698)
21.09.2012 08:35 Dorota Czaplińska
starszy referent
publikacja
Załącznik: Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębionych (Dz.U. NR 196 poz. 1161)
21.09.2012 08:25 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
19.09.2012 11:02 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
19.09.2012 10:58 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
12.07.2012 14:29 Dorota Czaplińska
starszy referent
modyfikacja
07.01.2011 10:50 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
07.01.2011 10:49 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9,poz. 42
07.01.2011 10:47 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9,poz. 42
07.01.2011 10:46 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9,poz. 42
07.01.2011 10:46 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. NR 107 poz. 679)
07.01.2011 10:46 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 97 poz 673 z póź. zm.)
07.01.2011 10:45 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).
28.04.2009 13:35 Dorota Czaplińska - zamknięte
starszy referent
modyfikacja
29.01.2009 13:06 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 13:03 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 13:01 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9,poz. 42
29.01.2009 12:53 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:49 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz.42)
Dokument: Dostęp do zasobów archiwalnych
Kategoria: Dostęp do zasobów archiwalnych
29.01.2009 12:48 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:47 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:45 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:37 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:32 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:30 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 12:27 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 45 Ministra SWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz.42)
29.01.2009 08:15 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
skasowanie
Załącznik: owania z materiałami archiwlanymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz.42)
Dokument: Dostęp do zasobów archiwalnych
Kategoria: Dostęp do zasobów archiwalnych
29.01.2009 08:13 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 08:12 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
29.01.2009 08:11 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
Załącznik: owania z materiałami archiwlanymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz.42)
28.01.2009 19:04 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 19:02 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 13:34 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:34 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. NR 107 poz. 679)
28.01.2009 09:32 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
Załącznik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 97 poz 673 z póź. zm.)
28.01.2009 09:30 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:29 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:28 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:23 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:21 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:19 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 09:17 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
28.01.2009 09:16 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
28.01.2009 08:45 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).
28.01.2009 08:41 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 08:38 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 08:36 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
28.01.2009 08:34 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
26.01.2009 13:43 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
modyfikacja
26.01.2009 13:40 Adam Jarosz - zamknięte
Naczelnik
publikacja
do góry