Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

 

Art. 225 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

 

 

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tej ujawnia prawnie chronione informacje."

 

 

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2018
Data modyfikacji : 13.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt

Nawigacja

do góry