Stan bezpieczeństwa

Metryczka

Data wytworzenia : 21.01.2019
Data publikacji : 10.10.2019
Data modyfikacji : 10.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej Grochal - Ekspert Wydziału Kryminalnego KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry