Stan bezpieczeństwa

Metryczka

Data wytworzenia : 22.01.2020
Data publikacji : 14.05.2020
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej Grochal - Ekspert Wydziału Kryminalnego KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry