Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

<< Powrót

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona   do udostępnienia

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny do pism jawnych
 • Dziennik korespondencyjny do pism zastrzeżonych
 • Dziennik zastrzeżony DEWD
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Rejestr faxów (przychodzących i wychodzących)
 • Dziennik podawczy do poczty przychodzącej
 • Książka doręczeń poczty
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr Kolizji
 • Skorowidz kart PRD – 2
 • Rejestr przyjęć interesantów
 • Książka skarg i wniosków
 • Zeszyt godzin nadliczbowych pracowników cywilnych
 • Zeszyt zapotrzebowań i napraw sprzętu
 • Dziennik notatek urzędowych sporządzonych przez funkcjonariuszy wydziału
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Rejestr alkomatów
 • Rejestr alkotestów
 • Rejestr wydawanych kamizelek kuloodpornych
 • Ewidencja mandatów karnych
 • Ewidencja kart PRD 5
 • Ewidencja kart urlopowych i zwolnień lekarskich policjantów
 • Ewidencja kart urlopowych i zwolnień lekarskich pracowników cywilnych
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy policji
 • Ewidencja listy obecności pracowników policji
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 • Zeszyt wypisywanych delegacji służbowych
 • Ewidencja pieczęci ,stempli i referentek służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja osób upoważnionych do pobierania kluczy
 • Książka kontroli wewnętrznej
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Grafiki służby
 • Książki służby Ogniw I, II, III i Ogniwa Obsługi Zdarzeń Drogowych
 • Książka odpraw do służby
 • Książka wydawania broni z pododdziału
 • Książka wydawania do służby radiotelefonów
 • Książka depozytu broni
 • Książka kontroli uzbrojenia
 • Ewidencja używania sprzętu w pojeździe HPCA 056
 • Zeszyt kontroli autokarów
 • Książka nadzoru służby
 • Zeszyt poleceń naczelnika wydziału dla kierowników Ogniw

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 12 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry