Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Komórka organizacyjna KMP
w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia
telefon kontaktowy

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy (1999-2006 ) WKT -14/99
 • Rejestr wypadów funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy  (2007-2009) WKT – 94/07
 • Rejestr wpadków funkcjonariuszy KWP w Bydgoszczy i innych jednostek ( 2007-2011 r. )WKT 93/07
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy ( 2000-2009 ) WKT -114/99
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych KMP Bydgoszczy 2010 rok – WKT 111 Nr  7 poz. 269/10
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy 2010 rok WKT – 111 Nr 7 poz. 47/2010.
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy 2010 r. WKT -111 Nr 7 poz 46/2010.
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych 2011 rok – WKT 111 Nr 7 poz. 191/2011.
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych 2011 rok WKT 111 Nr 7 poz. 192/2011.
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych 2011 rok – WKT -111 Nr 7 poz. 37/2011.
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy 2011 – WKT 111 Nr 7 poz. 38/2011.
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy 2012 rok – WKT -111 Nr 7 poz. 98/12
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy w Szkole Policji – WKT 111 Nr 7 poz. 99/12.
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych 2012 – WKT 111 Nr 7 poz. 101/12.
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych 2012 rok WKT 111 Nr 7 poz. 100/12.
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy KMP za 2013 rok – WKT 111 Nr 8 poz.97
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy w szkole w policji za 2013 r.-WKT 111 Nr 8 poz. 98
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych 2013 rok – WKT 111 Nr 8 poz. 99/13 Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników cywilnych 2013 r.-WKT 111 Nr 8 poz. 100/13
 • Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych funkcjonariuszy 2013 rok. WKT 111 Nr 8 poz. 101/13
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pracowników cywilnych KMP  w Bydgoszczy 2013 rok.- WKT 111 Nr 8 poz. 104/13.
 • Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy 2013 rok-WKT 111 Nr 7 poz. 102/13
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych WKT 111 Nr 7 poz. 110/12
 • Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu BHP Kmp w Bydgoszczy- WKT 122/99
 • Rejestr poleceń powypadkowych KMP w Bydgoszczy BHP-1/13
 • Rejestr kontroli BHP – 107/12
 • Rejestr poleceń powypadkowych BHP - 105/12
 • Rejestr zachorowań na cxhoroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Sekretariat godz. 7:30- 15:30

tel.52 525 57 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry