Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Łączności i Informatyki

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B oznaczonej symbolem BC przeznaczonej do zniszczenia
 • Dziennik wejść/wyjść do pomieszczeń systemów niejawnych
 • Dziennik stanowisk komputerowych systemów niejawnych
 • Rejestr zrealizowanych formularzy KSIP przekazanych do Kancelarii Tajnej KMP
 • Rejestr wpływających kart PRD-5
 • Rejestr zawiadomień o wykonaniu środka karnego
 • Rejestr kart informacyjnych
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt informatyki KMP w Bydgoszczy
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt łączności KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr zamówień na materiały łączności i informatyki
 • Rejestr ewidencji dowodów wychodzących na materiały łączności i informatyki
 • Rejestr ewidencji dowodów wychodzących i przychodzących - sprzęt łączności
 • Rejestr ewidencji dowodów wychodzących i przychodzących - sprzęt informatyki
 • Rejestr przychodów na materiały łączności i informatyki
 • Dziennik pracy administratora SNP
 • Rejestr wniosków do pozapolicyjnych baz danych
 • Rejestr wniosków do SESPol
 • Rejestr upoważnień do KSI danych SIS
 • Rejestr wniosków o uprawnienia do KM i OIC
 • Rejestr wniosków do KSIP
 • Rejestr typowań i analiz zleconych ZOSI
 • Rejestr usuniętych rekordów w KSIP
 • Rejestr raportów wygenerowanych z systemu analitycznego
 • Rejestr ewidencji sprzętu - materiału
 • Rejestr wniosków o uprawnienia KSIM/KSD
 • Rejestr użytkowników MTN i MTP
 • Rejestr odsłuchów KMP w Bydgoszczy

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy

Wydział Łączności i Informatyki - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 11 00

<< Powrót

do góry