Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona do udostępnienia

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy

  • Rejestr przyjęcia sprzętu transportowego do doraźnego użytkowania
  • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
  • Dziennik korespondencyjny
  • Dziennik podawczy poczty wpływającej
  • Dziennik telegramów wpływających
  • Dziennik przepisów wydziału
  • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej
  • Książka doprowadzeń osób
  • Książka służby konwojowej

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 56 00

<< Powrót

do góry