Wydział Techniki Kryminalistycznej - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

 

Naczelnik: podinsp. Dariusz Szczurowski

tel. 47 751 12 57
fax 47 751 14 71

 

Do zadań Wydziału Techniki Kryminalistycznej należy:

 

 1. kryminalistyczna obsługa oględzin miejsc przestępstw i zdarzeń, sekcji zwłok, eksperymentów kryminalistycznych, wizji lokalnych, przeszukań i innych czynności  o charakterze procesowym i pozaprocesowym;
 2. ujawnianie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych pod względem technicznym  i formalno-procesowym;
 3. sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznej, graficznej, wideo itp.) z oględzin i innych czynności;
 4. wykonywanie fotografii sygnalitycznej;
 5. dokonywanie sprawdzeń na urządzeniu do identyfikacji osób „Morpho RapID”;
 6. obsługa urządzenia „Live - scan” do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej osób podejrzanych;
 7. wprowadzanie zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych, poszukiwanych i zaginionych do systemu „Posigraf”;
 8. wykonanie innych prac fotograficznych i komputerowych dla potrzeb Policji oraz innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zleconych przez kierownika jednostki;
 9. daktyloskopowanie zwłok, a w szczególnych przypadkach osób żywych;
 10. współdziałanie z pracownikami służb kryminalnych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 11. prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z ewidencją materiałową, wykonanymi czynnościami na miejscu przestępstw i zdarzeń oraz wykonywanymi pracami fotograficznymi i video;
 12. obsługa codzienna ambulansu kryminalistycznego oraz prowadzenie – dojazd na miejsce zdarzenia;
 13. uczestniczenie w działaniach zapobiegawczych poprzez przekazywanie przełożonym  w oparciu o doświadczenia bieżącej pracy, uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i innych niekorzystnych zjawisk, jak np. awarie, wypadki, pożary, wybuchy;
 14. uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniach zawodowych w zakresie techniki kryminalistycznej organizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP  w Bydgoszczy;
 15. współpraca z Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy w zakresie identyfikacji obszarów wymagających szkoleń techników kryminalistyki oraz udział w przygotowaniu szkoleń;
 16. szkolenie policjantów własnej jednostki i jednostek podporządkowanych z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz optymalnego wykorzystania śladów;
 17. udział w propagowaniu inicjatyw zapobiegawczych w ramach prewencyjnego programu „Bezpieczne Miasto” i innych programów prewencyjnych poprzez obsługę imprez okolicznościowych, sportowych i festynów;
 18. prowadzenie rejestracji prac zleconych w Wewnętrznej Ewidencji Prac Zleconych, zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w systemach informatycznych w Wydziale Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy;
 19. praca na zbiorach manualnych zawierających dane osobowe zgodnie z obowiązującą „Polityką Bezpieczeństwa zbiorów manualnych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy” w zakresie otrzymanego upoważnienia;
 20. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego oraz monitorowania techników kryminalistyki przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy.
do góry