Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych

 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych
 
 
Radca Prawny - kom. Małgorzata Hauchszulz
 
 
tel. 52 525 57 57  fax 52 588 12 77
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prawnych należy:

  1. reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w postępowaniach sądowych;
  2. badanie zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania;
  3. opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
  4. bieżące doradztwo prawne Komendantowi Miejskiemu Policji;
  5. udzielanie informacji o aktualnym stanie i zakresie aktów prawnych dotyczących  Policji;
  6. udział w uzgodnieniach dotyczących tworzenia projektów aktów normatywnych z zakresu działania Policji;
  7. wykonywanie innych zadań zlecanych doraźnie przez Komendanta Miejskiego Policji, nie wykraczających poza zakres pomocy prawnej.
do góry