Zespół Ochrony Pracy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Ochrony Pracy

Zespół Ochrony Pracy


tel. 52 525 57 36  fax 52 588 12 77
ul. Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz

 

Do zadań Zespołu Ochrony Pracy należy:

  1. realizowanie zadań w zakresie wynikającym z przepisów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), w odniesieniu do Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
  2. realizowanie spraw związanych z medycyną pracy w Komendzie i komisariatach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz koordynowanie problematyki z tego zakresu;
  3. koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji.
do góry