Zespół Ochrony Pracy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Ochrony Pracy

Zespół Ochrony Pracy


tel. 47 751 57 36
fax 47 751 12 77

 

 

 

Do zadań Zespołu Ochrony Pracy należy:

  1. realizowanie zadań w zakresie wynikającym z przepisów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), w odniesieniu do Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
  2. realizowanie spraw związanych z medycyną pracy w Komendzie i komisariatach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz koordynowanie problematyki z tego zakresu;
  3. koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji.
do góry