Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Prewencji

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy
 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona do udostępniania

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy

 
 • Dziennik korespondencyjny do pism jawnych
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik Aktów Prawnych
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników policji
 • Ewidencja pieczęci, stempli i referentek służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja urlopów funkcjonariuszy i pracowników policji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr zatrzymanych dowódów rejestracyjnych wysyłanych do UM w Bydgoszczy
 • Rejestry pomocnicze - Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Rejestr poczty specjalnej i zwykłej, Zeszyt pobieranej poczty PDOZ, Zeszyt pobieranej poczty przez oskarżycieli
 • Rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • Skorowidz rejestrowanych spraw
 • Zeszyt nadgodzin
 • Rejestr pokwitowań wezwań sądowych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr przyjęć interesantów
Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
 • Statystyka dotycząca przestępczości nieletnich na terenie KMP w Bydgoszczy
 • Statystyka procedury "Niebieskiej Karty"
 • Wykaz programów prewencyjnych realizowanych na terenie KMP w Bydgoszczy
Zespół ds. Postępowań Administracyjnych
 • Ewidencja kart PRD-5
 • Ewidencja mandatów karnych
 • Ewidencja osób posiadających broń pneumatyczną
Pomieszczenie dla osób zatrzymanych
 • Książka ewidencji osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Książka przebiegu służby
 • Kwit depozytowy
 • Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
 • Książka składanych skarg i zażaleń przez osoby zatrzymane
 • Rejestr wykonanych dezynfekcji
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości
 • Rejestr wezwań do pokrycia kosztów pobytu w PDOZ do wytrzeźwienia
 • Ewidencja listy obecności policjantów PDOZ
 • Grafik miesięczny dla policjantów PDOZ
 • Plan urlopów policjantów PDOZ
 • Zeszyt kontroli doraźnych policjantów pełniących służbę w PDOZ

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy

 

Wydział Prewencji - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 12 58
 

<< Powrót

do góry