Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Prewencji

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny do pism jawnych,
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik Aktów Prawnych,
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu,
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników policji,
 • Ewidencja pieczęci ,stempli i referentek służbowych będących w użytkowaniu wydziału,
 • Ewidencja urlopów funkcjonariuszy i pracowników policji,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wysyłanych do UM w Bydgoszczy,
 • Rejestry pomocnicze (Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Rejestr poczty specjalnej i zwykłej),
 • Rejestr wypisywanych delegacji służbowych,
 • Skorowidz rejestrowanych spraw,
 • Zeszyt nadgodzin,
 • Rejestr pokwitowań wezwań sądowych,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr przyjęć interesantów,
 • Rejestry pomocnicze (Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Rejestr poczty specjalnej i zwykłej, Zeszyt pobieranej poczty PDOZ, Zeszyt pobieranej poczty przez oskarżycieli);

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

 • Statystyka dotycząca przestępczości nieletnich na terenie KMP w Bydgoszczy,
 • Statystyka procedury „Niebieskiej Karty”,
 • Wykaz programów prewencyjnych realizowanych na terenie KMP w Bydgoszczy;

Zespół ds. Postępowań Administracyjnych

 • Ewidencja kart PRD - 5,
 • Ewidencja mandatów karnych,
 • Ewidencja osób posiadających broń pneumatyczną;

Pomieszczenie dla osób zatrzymanych

 • Książka ewidencji osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
 • Książka przebiegu służby,
 • Kwit depozytowy,
 • Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,
 • Książka składanych skarg i zażaleń przez osoby zatrzymane,
 • Rejestr wykonanych dezynfekcji,
 • Rejestr badań przeprowadzoych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
 • Rejestr wezwań do pokrycia kosztów pobytu w PDOZ do wytrzeźwienia,
 • Ewidencja listy obecności policjantów PDOZ,
 • Grafik miesięczny dla policjantów PDOZ,
 • Plan urlopów policjantów PDOZ,
 • Zeszyt kontroli doraźnych policjantów pełniących służbę w PDOZ.

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Prewencji - sekretariat

godz. 7:30- 15:30

tel. (52) 588 12 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

do góry