Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Rejestry pomocnicze (skorowidz alfabetyczny, książka doręczeń przesyłek miejscowych, wykazy poczty specjalnej - przesyłek nadanych i poleconych, dziennik podawczy, skorowidz wypożyczonych akt osobowych)
 • Rejestr podań o przyjęcia kandydatów na stanowiska cywilne
 • Dziennik podawczy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Ewidencja listy obecności kierownictwa KMP w Bydgoszczy
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Ewidencja urlopów kadry kierowniczej, raportów o urlop i zwolnień lekarskich
 • Ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Rejestr upoważnień KMP w Bydgoszczy do wykonywania prawa dostępu do danych osobowych
 • Rejestr i ewidencja decyzji KMP, KWP, KGP
 • Rejestr wydanych książek i dzienników WKT - 111
 • Ewidencja wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych
 • Ewidencja sprzętu pozostającego w użytkowaniu Wydziału
 • Ewidencja sprzętu pozostającego w użytkowaniu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 • Ewidencja sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej
 • Karta alfabetyczna funkcjonariuszy
 • Akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Rejestry komunikatów, postanowień i rozkazów (personalnych i organizacyjnych)
 • Dziennik ewidencji funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy zwolnionych ze służby  lub przenoszonych do innych jednostek
 • Ewidencja pieczęci i stempli oraz protokołów przekazania pieczęci i stempli służbowych
 • Ewidencja kart legitymacji służbowych funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy
 • System SWOP, System KADRA - elektroniczna ewidencja zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Bydgoszczy
 • Książka ewidencji legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr zawartych umów zleceń pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy
 • Zbiór kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy
 • Rejestr opinii o kandydatach do rezerw osobowych
 • Rejestr skierowań do Komisji Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy
 • Rejestr zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia
 • Rejestr wypożyczonych akt osobowych
 • Książka etatowa
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • Dziennik korespondencyjny Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Dziennik Podawczy Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Dziennik Przepisów Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr Skarg i Wniosków Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr Czynności w Trybie Nadzoru  Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr Czynności Wyjaśniających Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i przedłużonego czasu pracy/służby funkcjonariuszy Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • Wykazy przesyłek nadanych, zwykłych, poleconych i zpo Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia  KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału Kadr i Szkolenia - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 12 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

 

 

do góry