Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Rejestry pomocnicze (skorowidz alfabetyczny, książka doręczeń przesyłek miejscowych,książka doręczeń przesyłek miejscowych, wykazy poczty specjalnej - przesyłek nadanych i poleconych, dziennik podawczy, skorowidz wypożyczonych akt osobowych)
 • Rejestr podań kandydatów na stanowiska cywilne
 • Dziennik podawczy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 • Ewidencja listy obecnośąci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Ewidencja listy obecności kierownictwa KMP w Bydgoszczy
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Ewidencja urlopów kadry kierowniczej, raportów o urlop i zwolnień lekarskich
 • Ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału
 • Upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych dot. uzyskiwania danych osobowych
 • Rejestr i ewidencja decyzji KMP, KWP.KGP
 • Rejestr książek i dzienników KMP
 • Ewidencja wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych
 • Ewidencja sprzętu pozostającego w użytkowaniu Wydziału
 • Ewidencja sprzętu pozostającego w użytkowaniu Komendnata Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 • Ewidencja sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej
 • Karta alfabetyczna
 • Akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Rejestry komunikatów, postanowień i rozkazów (personalnych i organizacyjnych)
 • Zeszyt ewidencji funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy zwolnionych ze służby  lub przenoszonych do innych jednostek
 • Rejestr protokołów przekazania pieczęci i stempli służbowych
 • Ewidencja kart legitymacji służbowych funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy
 • System SWOP, System KADRA - elektroniczna ewidencja zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Bydgoszczy
 • Książka ewidencji legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr umów zleceń pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy
 • Zbiór kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy
 • Rejestr opinii o kandydacie do rezerw osobowych
 • Plan alarmowania
 • Rejestr wydawania kart, skierowań i wniosków
 • Ewidencje zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy KMP w Bydgoszczy
 • Rejestry skierowań na badania kontrolne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia  KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału Kadr i Szkolenia - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. (52) 588 12 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

do góry