Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kryminalny - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Kryminalny

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona  
do udostępnienia

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kryminalny KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny dokumentów jawnych
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Dziennik korespondencyjny o klauzuli „Zastrzeżone” prowadzony do 31.12.2013 roku
 • Księga ewidencji sprzętu
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik telegramów przychodzących
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik podawczy poczty elektronicznej
 • Książka służby konwojowej
 • Książka doprowadzeń osób
 • Zeszyt odpraw do konwoju
 • Rejestry teczek operacyjnych i nadzoru
 • Księga dowodów rzeczowych Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
 • Księga dowodów rzeczowych Wydziału Kryminalnego
 • Księga dowodów rzeczowych Broni i Amunicji
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Ewidencja grafików służby funkcjonariuszy
 • Rejestr pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych
 • Ewidencja pieczęci, stempli i referentek będących w użytkowaniu Wydziału
 • Ewidencja nadgodzin Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego
 • Ewidencja nadgodzin Zespołu Operacyjno – Rozpoznawczego oraz Zespołu dw.z Przestępczością Narkotykową
 • Zeszyt kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Ewidencja pobierania kluczy do pomieszczeń Wydziału Kryminalnego

 

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Kryminalny - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 56 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry