Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Administracyjno - Gospodarczy KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT

 • DZIENNIK KORESPONDENCYJNY DO PISM JAWNYCH
 • SKOROWIDZ DO DZIENNIKA KORESPONDENCYJNEGO
 • DZIENNIK PODAWCZY
 • REJESTR FAXÓW WYCHODZĄCYCH
 • DZIENNIK AKTÓW PRAWNYCH
 • KSIĄZKA EWIDENCJI KLUCZY
 • REJESTR RACHUNKÓW
 • EWIDENCJA URLOPÓW I ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
 • LISTA OBECNOŚCI
 • ZESZYT KONTROLI PPOŻ.
 • KSIĄZKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH
 • EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH PRACY
 • REJESTR AKT BRAKOWANYCH
 • REJESTR DZIENNIKÓW, KSIĄŻEK EWIDENCYJNYCH I TECZEK
 • REJESTR OŚWIADCZEŃ MIESZKANIOWYCH ZA REMONT LOKALU
 • REJESTR OŚWIADCZEŃ MIESZKANIOWYCH ZA BRAK LOKALU
 • REJESTR WNIOSKÓW O POMOC FINANSOWĄ NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO
 • EWIDENCJA RACHUNKÓW ZA HOLOWANIE LUB PARKOWANIE POJAZDÓW
 • EWIDENCJA RACHUNKÓW BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 • EWIDENCJA SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE LUB KONTROLNE PRACOWNIKÓW WAG KMP W BYDGOSZCZY
 • EWIDENCJA DELEGACJI SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW WAG KMP W BYDGOSZCZY
 • REJESTR ROZKAZÓW PERSONALNYCH

REFERAT FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 • REJESTR DOWODÓW ZAPOTRZEBOWANIA, PRZYJĘCIA, WYDANIA, OBROTÓW POZA MAGAZYNOWYCH SPRZĘTU I MATERIAŁÓW: MUNDUROWEGO I ODZIEŻY OCHRONNEJ, ŻYWNOŚCIOWEGO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH, TECHNIKI POLICYJNEJ, TECHNIKI BIUROWEJ, PPOŻ., UZBROJENIA, SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, SPRZĘTU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO I SPORTOWEGO
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (KULTURALNO – OŚWIATOWY, SPORTOWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (KWATERUNEK)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (SPRZĘT MEDYCZNY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (MUNDUROWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (PPOŻ.)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (TECHNIKA BIUROWA)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (TECHNIKA POLICYJNA)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (ŻYWNOŚCIOWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU UZBROJENIA ORAZ KSIĄŻKA NUMERYCZNA WYDANEJ PARTII AMUNICJI
 • EWIDENCJA WYKAZÓW DODATKOWYCH NALEŻNOŚCI I POLECEŃ WPŁAT ZA WYŻYWIENIE PSÓW SŁUŻBOWYCH
 • REJESTR WYDANYCH DECYZJI DOT. RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
 • REJESTR WYDANYCH DECYZJI DOT. RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO
 • REJESTR WNIOSKÓW O POMOC FINANSOWĄ NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO
 • REJESTR WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ LOKALU FUNKCYJNEGO
 • REJESTR WYDANYCH DECYZJI O OPRÓŻNIENIU LOKALU
 • REJESTR WNIOSKÓW O WYKUP LOKALU FUNKCYJNEGO
 • REJESTR OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ LOKALU
 • REJESTR WNIOSKÓW KKOP
 • EWIDENCJA KART MUNDUROWYCH
 • POMOCNICZA KSIĄŻKA ZUŻYCIA MPiS
 • EWIDENCJA WYDANIA KSIĄŻEK GT9
 • REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ (ZAŚWIADCZEŃ) DO PROWADZENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POLICJI
 • REJESTR ASYGNAT NA AKCESORIA, CZĘŚCI, MATERIAŁY PĘDNE I SMARY
 • REJESTR WYDANYCH SKIEROWAŃ NA BADANIA SPECJALISTYCZNE W CELU WYDANIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POLICJI
 • REJESTR KART FLOTA
 • REJESTR PRZEJĘCIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DO DORAŹNEGO UŻYTKOWANIA
 • REJESTR RACHUNKÓW MATERIAŁÓW PĘDNYCH
 • KSIĄŻKA KONTROLI PARKINGU ul. OGRODY
 • ZESZYT ZLECEŃ NA NAPRAWĘ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
 • ZESZYT UPOWAŻNIEŃ NA POJAZDY SŁUŻBOWE (POBRANE Z KWP W BYDGOSZCZY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • REJESTR DECYZJI DOT. ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH PRZEZNACZONYCH NA RZECZ KMP W BYDGOSZCZY (POJAZDY)
 • REJESTR RAPORTÓW O ZAPOMOGI DLA POLICJANTÓW
 • EWIDENCJA DAROWIZN
 • REJESTR RACHUNKÓW ZA HOLOWANIE I PARKOWANIE
 • EWIDENCJA RACHUNKÓW BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 • REJESTR ZFŚS
 • REJESTR BILETÓW MZK
 • REJESTR MELDUNKÓW I ZLECEŃ NPW SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • REJESTR ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY KMP W BYDGOSZCZY
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI WYPADKÓW DOT. SŁUŻBOWEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • REJESTR SZKÓD KMP W BYDGOSZCZY

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (SPRZĘT GOSPODARCZY)
 • REJESTR ZAPOTRZEBOWAŃ NA DRUKI
 • EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W JEDNOSTCE UŻYTKUJĄCEJ
 • REJESTR PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DRUKÓW
 • REJESTR OBROTÓW POZA MAGAZYNOWYCH (PIECZĘCI I STEMPLI)
 • EWIDENCJA KARTOTEK DRUKÓW
 • KSIĄŻKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • KSIĄŻKA KONTROLI AMUNICJI
 • KSIĄŻKA KONTROLI MAGAZYNU

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału Administracyjno - Gospodarczego - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 15 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

do góry