Wydział Administracyjno- Gospodarczy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Administracyjno- Gospodarczy

 

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Komórka organizacyjna KMP
w Bydgoszczy
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia
telefon kontaktowy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SEKRETARIAT

 • DZIENNIK KORESPONDENCYJNY DO PISM JAWNYCH
 • SKOROWIDZ DO DZIENNIKA KORESPONDENCYJNEGO
 • DZIENNIK PODAWCZY
 • REJESTR FAXÓW WYCHODZĄCYCH
 • DZIENNIK AKTÓW PRAWNYCH
 • KSIĄZKA EWIDENCJI KLUCZY
 • REJESTR RACHUNKÓW
 • EWIDENCJA URLOPÓW I ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
 • LISTA OBECNOŚCI
 • ZESZYT KONTROLI PPOŻ.
 • KSIĄZKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH
 • EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH PRACY
 • SYSTEM "SWOP"
 • REJESTR DZIENNIKÓW, KSIĄŻEK EWIDENCYJNYCH I TECZEK

REFERAT ŁĄCZNOŚCI  I  INFORMATYKI

 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU
 • REJESTR DOWODÓW WYDANIA, PRZEJEĘCIA, OBROTÓW POZA MAGAZYNOWYCH SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 • REJESTR PRZYCHODÓW NA MATERIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 • REJESTR EWIDENCJI DOWODÓW PRZYCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH NA SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 • REJESTR WNIOSKÓW O UPRAWNIENIA DO APLIKACJI KGP, KWP
 • REJESTR WNIOSKÓW O AKTYWACJĘ, RECERTYFIKACJĘ, DEZAKTYWACJĘ I ODBLOKOWANIE KART MIKROPROCESOWROWYCH I OIC
 • REJESTR WNIOSKÓW O AKTYWACJĘ I DEZAKTYWACJĘ UŻYTKOWNIKÓW KSD
 • REJESTR KART EKD
 • REJESTR UŻYTKOWNIKÓW MTN I MTP

ZESPÓŁ OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

 • Rejestr przeprowadzonych szkoleń
 • Rejestr typowań i analiz zleconych Zespołowi Obsługi Systemów Informacyjnych
 • Dziennik pracy w KSIP, dziennik czynności skutkujących ewentualną koordynacją
 • Rejestr usuniętych rekordów z basy KSIP
 • Rejestr czynności wykonanych przez Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych
 • Rejestr telegramów Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych
 • Zeszyt wejść i wyjść do II strefy bezpieczeństwa

ZESPÓŁ OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

 • REJESTR PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ
 • REJESTR TYPOWAŃ I ANALIZ ZLECONYCH ZOSI
 • DZIENNIK PRACY W KSIP, DZIENNIK CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCY EWENTUALNĄ KOORDYNACJĘ
 • REJESTR KART INFORMACYJNYCH
 • REJESTR ZAWIADOMIEŃ O WYKONANIU ŚRODKA KARNEGO
 • REJESTR KIEROWCÓW SPRAWDZAJĄCYCH PUNKTY KARNE ORAZ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUDHU DROGOWEGO
 • REJESTR KART REJESTRACYJNYCH (PRD 5)
 • REJESTR ZAPYTAŃ O UPRAWNIENIA
 • REJESTR KARTZDARZEŃ DROGOWYCH
 • REJESTR ZATRZYMANYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
 • REJESTR ZATRZYMANYCH PRAW JAZDY

REFERAT FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 • REJESTR DOWODÓW ZAPOTRZEBOWANIA, PRZYJĘCIA, WYDANIA, OBROTÓW POZA MAGAZYNOWYCH SPRZĘTU I MATERIAŁÓ: MUNDUROWEGO I ODZIEŻY OCHRONNEJ, , ŻYWNOŚCIOWEGO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH, TECHNIKI POLICYJNEJ, TECHNIKI BIUROWEJ, PPOŻ., UZBROJENIA, SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (KULTULARNO – OŚWIATOWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (KWATERUNEK)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (MUNDUROWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (PPOŻ.)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (TECHNIKA BIUROWA)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (TECHNIKA POLICYJNA)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU (ŻYWNOŚCIOWY)
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKOWANIU UZBROJENIa ORAZ KSIĄŻKA NUMERYCZNA WYDANEJ PARTII AMUNICJI
 • EWIDENCJA WYKAZÓW DODATKOWYCH NALEŻNOŚCI I POLECEŃ WPŁAY ZA WYŻYWIENIE PSÓW SŁUŻBOWYCH
 • REJESTR WYDANYCH DECYZJI DOT. RÓWNOWAŻNIKA ZA REMONT LUB BRAK LOKALU MIESZKALNEGO
 • REJESTR WNIOSKÓW O POMOC FINANSOWĄ NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO
 • REJESTR WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ LOKALU FUNKCYJNEGO
 • REJESTR WYDANYCH DECYZJI I OPRÓŻNIENIU LOKALU
 • REJESTR WNIOSKÓW O WYKUP LOKALU FUNKCYJNEGO
 • REJESTR OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ LOKALU
 • REJESTR WNIOSKÓW KKOP
 • EWIDENCJA KART MUNDUROWYCH
 • POMOICNICZA KSIĄŻKA ZUŻYCIA MPiS
 • EWIDENCJA WYDANIA KSIĄŻEK GT9
 • REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ DO PROWADZENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POLICJI
 • REJESTR ASYGNAT NA AKCESORIA, CZĘŚCI, MATERIAŁY PĘDNE I SMARY
 • REJESTR WYDANYCH SKIEROWAŃ NA BADANIA SPECJALISTYCZNE W CELU WYDANIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POLICJI
 • REJESTR KART FLOTA
 • REJESTR PRZEJĘCIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DO DORAŹNEGO UŻYTKOWANIA
 • REJESTR RAPORTÓW O ZAPOMOGI DlA POLICJANTÓW
 • EWIDENCJA DAROWIZN
 • REJESTR RACHUNKÓW ZA HOLOWANIE I PARKOWANIE
 • EWIDENCJA RACHUNKÓW BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 • REJESTR ZFŚS

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W UŻYTKJOWANIU (SPRZĘT GOSPODARCZY)
 • REJESTR ZAPOTRZEBOWAŃ NA DRUKI
 • EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
 • KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU W JEDNOSTCE UŻYTKUJĄCEJ
 • REJESTR PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DRUKÓW
 • REJESTR OBROTÓW POZA MAGAZYNOWYCH (PIECZĘCI I STEMPLI)
 • EWIDENCJA KARTOTEK DRUKÓW
 • KSIĄŻKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • KSIĄŻKA KONTROLI AMUNICJI
 • KSIĄŻKA KONTROLI MAGAZYNU

SYSTEMY

 • SYSTEM EWIDENCJI HOLOWANYCH POJAZDÓW
 • SWOP – KKOP
 • SWOP – KADRY
 • SYSTEM EWIDENCJI SPRZETU I MATERIAŁÓW
 • MIESZEK
 • SYSTEM EWIDENCJI UPRAWNIEŃ
 • KSIP
 • SEWIK

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP w Bydgoszczy

Sekretariat godz. 7:30- 15:30

tel.52 58815 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP w Bydgoszczy

Sekretariat godz. 7:30- 15:30

tel.525881500

 

<< Powrót

do góry