Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Techniki Kryminalistycznej - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział Techniki Kryminalistycznej

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
Osoba upoważniona  
do udostępnienia
Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dzienniki korespondencyjne jawne
 • Dzienniki podawcze faksów przychodzących i wychodzących
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik korespondencyjny zarządzeń, decyzji i rozkazów
 • Rejestr wyjazdów na zdarzenia – forma elektroniczna
 • Rejestr delegacji
 • Ewidencja pieczęci i referentek WTK
 • Ewidencja sprzętu i materiałów
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 • Ewidencja absencji chorobowej i urlopów
 • Wewnętrzna Ewidencja Prac Zleconych – w formie elektronicznej
 • Zeszyt sygnalityki, MorphoRapID; Live-scan.
 • Książka dyspozytora
 • Rejestr przyjęcia sprzętu transportowego
 • Zeszyt kontroli p-poż pomieszczeń służbowych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy

 

 

Naczelnik Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Techniki Kryminalistycznej - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 12 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry