Czwartek, 24 kwietnia 2014, data aktualizacji serwisu: 18.04.2014
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
1.251.737 osób
Strona główna

 NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 4F

85-171 Bydgoszcz

tel.  52 588 12 50 fax  52 588 12 77

Telefony alarmowe czynne całą dobę:

997

Telefon do dyżurnego  52 588 12 49

 INFOLINIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY: 0 800 460 021

 Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zgodnie z wymogami:

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.)

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

- USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)

 

Zapraszamy na naszą stronę:

www.bydgoszcz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA