Informator dot. przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska służbowe

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe - poradnik i postanowienie Komendanta Głównego Policji

 

  

Postanowienie Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Marka Działoszyńskiego
"Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji"
(tekst obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.)

wersja pdf do pobrania

Najistotniejsze zmiany dotyczą: 
  • przeprowadzania  postępowania  kwalifikacyjnego  na stanowisko naczelnika wydziału komendy powiatowej/miejskiej/rejonowej Policji i jego zastępców a także kierownika sekcji, 
  • powoływania  do  składu  komisji  przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  przewodniczącego  lub wiceprzewodniczącego organizacji związkowej działającej w jednostce organizacyjnej Policji, będącej siedzibą zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne, 
  • testu wiedzy, z którego kandydat otrzymywał będzie punkty wliczane do  ogólnej  sumy  punktów  możliwych  do  uzyskania w rakcie przeprowadzanego postępowania, 
  • punktacji czwartego obszaru arkusza indywidualnej oceny kandydata – doświadczenie zawodowe, 
  • wydłużenia  do  24  m-cy  okresu,  przez  który kandydat umieszczany będzie  na Liście  rezerwy kadrowej (ukończył postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym). 

wersja pdf do pobrania

 
 
 
Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe
w Policji - PORADNIK
Opracowano w Biurze Kadr i Szkolenia KGP
(tekst obowiązujący od dnia 1 maja 2012 r.)

wersja pdf do pobrania

 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 17.08.2010
Data modyfikacji : 14.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KGP Biuro Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry