Archiwum ogłoszeń z 2011 roku

Termin składania dokumentów: 16.08.2011r.

<<< powrot
 • Ogloszenie nr: 136041
 • Data ukazania sie ogloszenia: 06 sierpnia 2011 r.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw informatyki
 • w Referacie Łączności i Informatyki Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
  Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
  ul. Iławska 24, 85-720 Bydgoszcz
  oraz teren działania KMP w Bydgoszczy

  Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zapewnienie technicznej obsługi eksploatowanych systemów informatycznych oraz rozbudowywanie sieci teleinformatycznych w celu zapewnienia właściwej jakości usług Policyjnej Sieci Transmisji Danych na terenie działania KMP w Bydgoszczy
 • przeprowadzanie bieżących napraw sprzętu komputerowego
 • aktualizowanie oprogramowania systemowego oraz antywirusowego na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się biuletynami bezpieczeństwa dostawców oprogramowania
 • instalowanie okablowania strukturalnego w budynkach KMP w Bydgoszczy
 • instalowanie sprzętu informatycznego, nadzór nad właściwym jego wykorzystaniem oraz kontrola stanu technicznego
 • uzupełnianie dowodów urządzeń sprzętu informatycznego

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wyksztalcenie: średnie informatyczne
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą urządzeń teleinformatycznych
 • pozostale wymagania niezbedne:
  • doskonała znajomość budowy i działania komputerów klasy PC
  • umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole
  • samodzielność, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administrowaniu sieciami LAN, MAN
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Termin skladania dokumentow:

  16-08-2011

Miejsce skladania dokumentow:

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 136041"


Inne informacje:

Oferta powinna zawierać tylko dokumenty wymagane, proszę nie załączać oryginałów. Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, którego ogłoszenia dotyczy oferta (nr, stanowisko). Dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.

Metryczka

Data publikacji 06.08.2011
Data modyfikacji 17.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Czaplińska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry