Wydział Kontroli - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli

Komenda Miejska Policji zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona  do udostępnienia

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik aktów prawnych
 • Skorowidz
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
 • Ewidencja przesyłek nadanych, zwykłych i poleconych
 • Rejestr brakowanych akt
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr upoważnień do kontroli wydanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy
 • Rejestr listów i anonimów
 • Rejestry przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
 • Rejestr czynności wyjaśniających
 • Rejestr szkód KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
 • Rejestr Postępowań Dyscyplinarnych
 • Rejestr Wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz decyzji wydanych  w sprawie udostępniania informacji publicznej
 • Rejestry skierowań funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  KMP w Bydgoszczy
 • Rejestr szczepień ochronnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  KMP w Bydgoszczy

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Kontroli KMP w Bydgoszcz

Sekretariat godz. 7:30- 15:30

tel.525881468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót

do góry