Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Wydział, komórka organizacyjna KMP w Bydgoszczy
 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Osoba upoważniona do udostępniania

Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Bydgoszczy

 • Dziennik korespondencyjny dokumentów jawnych
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Księga ewidencji sprzętu
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik aktów prawnych
 • Dziennik podawczy poczty wpływającej
 • Dziennik podawczy poczty do prokuratury
 • Książka służby konwojowej
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka odpraw do konwoju
 • Rejestry teczek operacyjnych i nadzoru
 • Księga dowodów rzeczowych Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
 • Księga dowodów rzeczowych Wydziału Kryminalnego
 • Księga dowodów rzeczowych Wydziału dw.z Przestępczością Samochodową
 • Księga dowodów rzeczowych broni i amunicji
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Ewidencja grafików służby funkcjonariuszy
 • Rejestr pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych
 • Ewidencja pieczęci, stempli i referentek będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy i pracowników wydziału
 • Zeszyt kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy wydziału
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych
 • Zeszyt kontroli składnic dowodów rzeczowych
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku
 • Wykazy przesyłek nadanych, zwykłych, poleconych i zpo
 • Książka wydania broni
 • Książka nadzoru nad bronią palną

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Bydgoszczy

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - sekretariat

godz. 7:30 - 15:30

tel. 47 751 12 60
 

<< Powrót

do góry